Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cikáni dle Ottova slovníku naučného

17. 1. 2007
Cikáni, kočovný kmen roztroušený po celé Evropě. Vyskytli se v Turecku již v XI. století (podle některých v císařství Řeckém již poč. IX. stol. za Nikefora), v XIII. stol. rozšířili se po Uhrách a Polsku, r. 1417 jsou již u Baltického moře, r. 1422 v Italii, r. 1427 ve Francii, r. 1447 u Barcelony ve Španělsku: r. 1492 byli již ve Španělích pronásledováni zároveň se židy a Maury, r. 1531 vyšel v Anglii proti nim první edikt. S počátku bájilo se o nich, že přišli z Egypta, že jsou kmen, který nepřijal Ježíška, když prchal před ukrutností Herodesovou. Za trest prý jsou vypuzeni z vlasti a marně si budou hledati domova. [Cikáni] sami šířili tuto bajku a kořistili z ní. Jejich povídání mělo vliv na tehdejší názory o Východě. Když poznáni byli jako lháři, zloději a lotři, počali býti pronásledováni nejdříve ve Španělích, pak v zemích ostatních. Ve stol. XVI. se jim ulevilo, tu a tam dály se i pokusy učiniti z nich národ usedlý a povznésti je, ale pokusy se nezdařily. V Evropě každý národ je jinak pojmenoval; řecky slovou Atsinganos (Athinganos), bulh. Acigan, rumun. Tzigan, maď. Tzigany, ital. Zingaro, tur. Čingiané, špan. Gitano, angl. Gipsy, albán. Yevk, franc. Bohémiens. Názvy angl. a špan. souvisí s bájí o jejich egyptském původu. franc. vznikl chybným názorem, protože první [Cikáni] přišli do Francie z Čech. Název řecký prý původně značil sektu, která žila ve Frygii a Lykaonii, odkudž přišli [Cikáni] na Balkán. Jiní (jako M. J. de Goeje) odvozují název řec. od pers. tsjeng (hudební nástroj). U Herodota (V, 9) vyskytují se Singurai, ale nevíme, zda název ten souvisí s [Cikáni]-ny. V Asii prý slovou Kouli, v Indii Banjari nebo Lombadi, pravé jejich jméno je prý Gohuri. Rozšířený název róm značí u nich muže, romí ženu. O vlastním původě jejich poučuje nás jazykozpyt. Nářečí jejich navzájem silně se liší a rozeznává se jich 13: řecké, rumunské, uherské, české, německé, polské, ruské, čudské, skandinavské, anglické, italské, baskické, španělské. Ve všech jsóu však prvky řecké, slovanské a rumunské, což označuje nám cestu, jak se šířili. O cestě jejich svědčí i prvky perské a arménské. Jádro však ve všech nářečích jest indické a souvisí s dialekty dolního Indu. Jakou roli vlastně ve své pravlasti měli, proč a kdy ji opustili, není dosud bezpečně vyzkoumáno. Kř. První zmínka o [Cikáni]-nech v Čechách činí se ve »Starých letopisech českých« při r. 1416, kde se o nich dí, že se toho času poprvé v Čechách objevili a lid mámili. Avšak lze za to míti, že byli [Cikáni] v Čechách viděni již r. 1242, kdy sem přišli tajně jako vyzvědači Tatarův, a tu jim dle slova v řeči jejich často od nich užívaného tehdáž »kartas« říkáno. Také popis zevnějšku a chování jejich, jak jej v kronice Dalimilově nalézáme, zcela na pozdější [Cikáni]-ny připadá. Že byli v Čechách příslušníci opovrženého tohoto kmene i pod jménem [Cikáni] před r. 1416 známi, dosvědčuje »Popravčí kniha pánů z Rožmberka«, kde se při r. 1399 dí, že se v tlupě lupičské, která tehdáž v jižn. Čechách řádila, nalézal vedlé několika Němců z Rakous též jistý »Cikán černý, Ondřejóv pacholek«. R. 1416 přišel do Čech okázale předvoj (300 duší) [Cikáni]-nů malebně vystrojených, mužové koňmo, potloukal se po zemi a uměl si lid nakloňovati lživým vypravováním, že nepřátelé křesťanstva je vyhnali a že u Čechů hledají útočiště; proto byli vlídně přijati. Za dob husitských nepokojů rozšiřovali se po Čechách valně a volně, a snášelivost česká lákala ještě větší houfy do Čech, kteří zabrali jižní lesnaté krajiny a i v Praze pokojně bydleli ve 2. pol. XV. stol. Za dob pronásledování [Cikáni]-nů v záp. Evropě nalezli útulku v Čechách, ač toho nebyli hodni, neboť spolčovali se s Turky, služby vyzvědačské a paličské jim konajíce, zvláště v l. 1536-4t. Proto začalo se proti [Cikáni]-nům vystupovati a to tak přísně, že bylo potřebí přísnost tuto mírniti zákony. Vyssávali lid i zemi po celou dobu 30leté války, ba i později tak, že císař Leopold I. musil proti nim vydati dekret (21-dub. 1688), jímž vypovídali se ze země. Ale to nic neprospělo, spíše ještě [Cikáni] z Moravy a ze Slezska přicházeli a své šmejdy dále prováděli, tak že konečně reskriptem daným 11. čce 1697 za psance byli prohlášeni. Tu nastala hrozná štvanice na [Cikáni]-ny, v níž mnoho jich zahynulo; ale přes to uherští [Cikáni] pokoušeli se pořád ještě o přístup do Čech, zvláště do lesů v Táborsku a Budějovicku. Za císaře Josefa I. počali se hrnouti z Uher a Moravy do Čech na svá obvyklá místa, i byli opět stíháni, věšeni a mrzačeni, ale bránili se také statečně, až vojenským zakročením ze země byli vyhnáni. Též Karel VI. prohlásil patentem ze dne 20. čna 1721 [Cikáni]-ny za psance a stanovil, aby i ženy byly smrtí trestány. Za panování Marie Terezie bylo poněkud upuštěno od přísných ustanovení Karlových. Císař Josef II. snažil se [Cikáni]-ny přiměti k usedlému živobytí; měli bydleti v Uhrách a Sedmihradsku, ale [Cikáni] opustili vystavěná jim obydlí a raději se toulali provozujíce kejklířství, koňařství, kovářství, kotlářství, hadačství, žebrotu, krádež, ba i loupež. A potulnému tomuto životu dosud houževnatě jsou oddáni. Pozdější opatření policejní proti [Cikáni]-nům spadají v jedno s opatřeními proti tulákům. Obšírnějších zpráv dočísti se lze v »Matici moravské« 1879. Ze [Cikáni] teprve do Moravy a do Čech přišli, když byli dříve mezi Řeky, Rumuny a Maďary žili, dokazuje slovník českých [Cikáni]-nů, v němž nalézají se slova těchto národů. Jna. [Cikáni] jsou nervosní. V <štěstí jásají, v neštěstí si zoufají. v radosti se opíjejí. Rádi se oddávají snění a stávají se mystiky. Jejich filosof John Bunyan (v Anglii za Jakuba II.) je mystik. Jsou opojeni přírodou. Stan jest jejich domovem, opovrhují usedlým životem a jsou oddáni kočovnictví. Jsou uchváceni horečkou bloudění. Musí míti stále nové, živé, hluboké dojmy. O budoucnost se nestarají, o povinnostech nemají pojmu. Česť je jim cizí a zásadám nerozumějí. Cit jejich jest hluboký, žádost neukojitelná. Jejich bol a vášeň dojímá v hudbě. Poesie je dost jednoduchá; krátké, smutné popěvky, žerty, satiry, povídky. Zpívají a básní zároveň při tanci. Ženy jako tanečnice, muži jako hudebníci prosluli. [Cikáni] mají své pověry, věří ve všeliké duchy a mocnosti přírodní. S kouzly a čarami provozují sice obchod, ale sami jim nejvíce věří. Svých názorů ovšem si nikdy neupravili a není v nich důslednosti. Zevně mají víru svého kraje, ale bez průtahu dají dítě několikrát křtíti (k vůli darům od kmotrů), nebo přijmou jinou víru. Mravností muži nevynikají, ženy ještě méně. Zlodějstvím a nepočestností smutně prosluli. Pozoruhodna jest jejich láska k dětem. Práce se štítí. Milují koně a vedou jimi obchod. Jsou též kováři, zlatníky, uhlíři, kejklíři, medvědáři. Ženy jsou hadačky, kejklířky, lékařky, ve Španělích balletky a prodavačky, v Rumunsku služky. [Cikáni] mají více méně temnou pleť, černé, husté vlasy, temné, jiskrné oči, podlouhlý obličej, nízké čelo, mírně vystouplý nos, vždy přišpičatělý. Mají malá ústa, krásné červené rty a bílé, zdravé zuby. Oči jsou blízko sebe a mírně šikmé. Dolní čelist mírně vystupuje. Lebka jest malá a mírně podlouhlá. Hovelacque rozeznává u [Cikáni] nů dvojí typ (obojí původní): podlouhlý obličej, orlí nos-kulatější obličej a tupější nos, méně jiskrný zrak. Ve vášni nikdy nezčervenají, jen zblednou. Tělo je prostřední, silné, ale štíhlé. Tlustší bývají jen staré ženy. Nohy a ruce jsou malé, prsty dlouhé a špičaté. V Evropě jest jich asi 700.000; z toho 1/2 mill. na Balkáně a 150.000 v Rakousku.-Srv. Grellmann, Histor. Versuch über die Zigeuner (1787, první ukázal na indický původ); Pott, Die Zigeuner in Europa u. Asien (1843-44); Bataillard, De l'apparition et de la dispersion des Bohémiens en Europe (1849); Miklosich, Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas (1872-1877); články v různých časopisech, zvláště Gypsie Review. Snůškou všech vědomostí o [Cikáni]-nech je Adriano Colocci, Gli Zingari (Turin, 1889). U nás studoval jejich jazyk Puchmajer a podlé něho napsal J. Ješina mluvnici (Romáňi Čib), kterýž i vydal pověsti a pohádky jejich a s Ulrichem mluvnici ruského nářecí [Cikáni]-nů: pak hrabě Rud Wratislav, Versuch einer Darstellung der Lebensweise, Herkunft und Sprache der Zigeuner (Praha, 1868). Horlivým pěstitelem jazyka cikánského v Uhrách je arcikníže Josef, jehož objemné dílo A cigány nyelotan r. 1889 vydala maď. akademie. -Kr.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

No deposit bonus codes 2022

(Mixamelo, 1. 4. 2022 0:32)

https://ba-k.com/foro/members/limaonam.2357062/

riverbelle casino bonus codes

How Can I Get Free Credits On IMVU

(Mixamelo, 22. 4. 2021 0:30)

https://issuu.com/kellipen6/docs/imvu_free_credits-fast-free-usa-ios-pc-android

===========

Belts are a indispensable supplement to append your overall look. easily reached in a wide array of fabrics and styles, belts have the funds for endless opportunities to tone your fashion style. A shining assistant is the perfect pretentiousness to mount up fun to a easy pair of jeans.
Use a leave-in conditioner if you have trouble subsequent to frizz. You want to apply this product past a shower, since the hair dries. Don't be afraid to put a large amount every higher than your head, and make clear to strive for both the roots and the very tips of the hair.


KW:
Free IMVU Credits Phone
IMVU Hack Download No Survey 2021
Free IMVU Gifts
Free IMVU Credits Calculator
Free IMVU Credits No Survey Or Download

Náhodně jsem našel tento článek

(Ahoj to Su Já, 19. 1. 2021 12:55)

Tyole, normálně článek z roku 2007. To mám ale štěstí.

How To Put Gift Cards Into ROBLOX 2021

(Mixamelo, 2. 1. 2021 6:03)

https://booksfactorypdf.weebly.com/about.html

KW:
Where Do I Get ROBLOX Gift Cards 2021
Where To Buy ROBLOX Gift Cards Best Buy 2021
ROBLOX Generator App 2020 DECEMBER UPDATED
Free Robux Sites 2020 DECEMBER UPDATED

Tik Tok Hack Followers 2019 2021

(Mixamelo, 17. 12. 2020 2:41)

https://clashofclanslg.webs.com/

Do you want be famous on tiktok? Click link above and enjoy fans and followers free! 2021 UPDATED!

tik tok hack 2021,tiktok likes 2021 free,tiktok fans 2021 free,tiktok free followers 2021,tiktok free usa hack 2021,tiktok free likes usa 2021,tiktok free followers 2021 usa,hearts free tiktok
KW:
Free Tik Tok Views 2021
Like App Fans Generator 2021
Generate Likes On Tik Tok 2021
Free Likes On Tiktok 2021

Source of article:

2. https://www.purchase.edu/live/events/21400-tik-tok-video-competition

Free ROBLOX Accounts With Robux 2020 DECEMBER UPDATED

(Mixamelo, 16. 12. 2020 16:41)

https://booksfactorypdf.weebly.com/uploads/1/3/4/6/134635235/rx-free-methods-2021.pdf

KW:
Free ROBLOX Gift Cards Codes 2021
Places To Find ROBLOX Gift Cards Near Me 2021
ROBLOX Gift Cards That Works 2021
Where To Buy ROBLOX Gift Cards Online 2021

Thank you very much for the invitation

(Mixamelo, 15. 7. 2020 10:09)

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you? I am from France :)

ROBLOX Robux No Verification 2020 APRIL UPDATED

(rardmom, 16. 4. 2020 12:38)

https://billscheatworld.com/ROBLOXHackOnlineUltimate - ULTIMATE GENERATOR for ROBLOX GAME Club BUILDERS AVAILABLE! 2020 APRIL/MAY UPDATED!

KW:
Free Robux App 2020 APRIL UPDATED
Free ROBLOX Generator 2020 MAY UPDATED

Can you help me translate

(rardmom, 8. 12. 2019 2:06)

i am from Italy hello. Can you help me translate? /rardor

hi guys i am new on web

(rardmom, 3. 11. 2019 11:09)

hi :) bross :)

novak

(josef, 30. 7. 2019 4:41)

hele nechci byt ani na jedny strane ale podle me vseci sou v necem spatný
ale duležité je vidět pozitiva.Romove možna nejsou vsichni pracoviti ale je tu i hodne talentovanych ve zpevu ve sportu jak afroamericane a muzou reprezentovat svuj stat problem vetsiny evropskych zemi je to ze romy nechtejí uznat pritom realita je realita jde jim lip fotbal,bojove sporty,proste ty veci co zas bilim jdou hur a co kdyby je vetsina evropska statu prijala jako lidi a evropany myslim ze bysme to natreli aji americe ktera to už udelala a co novodoba evropa ty predci by se koukli a rekli by si jedno lidi se o 2 svetove nepoucili furt rasismus a nenavist pritom dnesni doba nejvic za celou historii a lidi to furt musej srát vim ze vetsine jde o prachy protot ta nenavist a zavist ale pritom bili nerikam ze vsechny se najde politik co umi oblbnout a lidi nemaj furt nic pritomkazdej by moh mit lambo kdyby se uz vseci spojili proti tem nahore vsak je to tak 10 lidi boze ti stary fakt nic delat nezmohli.ale v dnesni dobe uz by se to dalo proto by nam ty predci asi hodne naliskali tolilk valek a boju k cemu k tomu ze lidi už senestydej ukazovat lidskej hnus toho ze uz ani k sobe nesjme uprimni a vsechno to kolem zbytecne kdyz to clovek co to dpostane lidi za to bude možna jeste horsi a zlejsi valka pac uz 2 byla docela o picovine jednoho nevyrovnanyho chlapa z 1 svetove ale tahala uz bude mit o dost vetsí duvod a to jako umre kolik lidi myslim si ze uz tio bude kdo z koho evropa amerika asie no podle me tu zustane stakovou ta vase nenavidena afrika pac ta jedina si to zaslouží

cikáni, žádní romové

(§§§§§§§, 21. 1. 2019 22:46)

cikán to je vůz kůň a oheň. je to nejzákeřnější, nejprolhanější a nejzkurvenější živočich na této Zemi. jediné řešení je vyhnat tu svoloč do státu Bihár. Nejsem rasista, ale mám s nimi jen velmi špatné zkušenosti.

What is a bracing blood make

(AChapsejes, 6. 10. 2018 21:57)

Pression arterielle est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque set votre coeur bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-pfizer-prix-france/

free gipsy no no .

(labbilluss., 30. 4. 2017 16:23)

Pořád stejná písnička jako dnes podvody, lhaní, loupeže,ale na rozdíl od dnešní doby nebyly hájeni tehdejší panovníci nepěstovali plemeny odchov parazitů.

Cigáni: LOOL, LOW!!!! ;));))

(Airskill, 9. 2. 2010 20:39)

Řeknu vám tohle: jsem rasista nemám rád cigány. Jediné, co umí je pičovat "hej hajzle dej mi, ne?"
Ano mám sklony k rasismu...Ale tak co oni mohou všechno a my nic? Slovo rom znamená človek my neromové nejsme lidé? My jsme totiž druhořadí občané!

Jsem skinhead a vůbec mi to nevadí! W.P na ně. Cigánský kurva nebaví mě to poslouchat.

Nechci tu machrovat, ale mám za sebou hodně pouličníc bitek, a myslím, že bilý mají furt na vrch s bitkama atd. "Každý má svůj styl", "Každý je jiný ať bilý,černý, ale cigány tu nechceme, protože? Protože kradou, nadávají, a nemají slitování! Takže tkhle: My bílí, pomáhejme si! A pojďmě podpořit normální lidi, kteří se snaži "zbít", vyhodit tyhle "LIDI". Chraňme co je naše! MTRFCKER :@ :].

Re: Cigáni: LOOL, LOW!!!! ;));))

(julius, 26. 4. 2017 19:17)

Vy rasisti čiže diabli-vy ani neviete že váš praotec čech bol Rom a vďaka nemu žijete a ste ľudia-taký ste hlupáci-Boh vás určite potrestá ...

cigosi

(josef pokorny, 31. 1. 2016 14:39)

umite cist cikani?jestli ano tak ctete,az se to pomyslne ucho utrhne,jestli vlastne vite co to znamena....tak pujdete jednou provzdy do plynu,...

Cikáni fuuuuj

(Naty, 28. 6. 2012 13:48)

Nesnáším cikány!!!Nědělají nic jiného než lžou,hkradou,podvádí a nepracujou a kdo je živí??MY!!!!Do plynu snima!!!!Bilí jsou ze zlata cikáni jsou prasata

Re: Cikáni fuuuuj

(roman, 5. 3. 2013 20:48)

jsi postiženej bilej zmrd naopak mi cigani jsme ze zlata a vy jste ze sněhu nebo z mouky hahahahh černa sila černa liga černy
PC

Re: Cikáni fuuuuj

(silwinka mie milacki, 4. 6. 2013 21:11)

tak si na ne dej pokoj jo!!!!!!!!!!!!!!!!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38

následující »